Valtion omaisuuden myynti VM/2015/74

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2015 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtiokonttorin irtaimen omaisuuden myynti

Ministeri
Paula Risikko
Esittelijä
Juha Halonen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530435
Asia
Esitys, että valtioneuvosto oikeuttaa Valtiokonttorin myymään Suomen valtion omistamat Anvia Oyj:n osakkeet Elisa Oyj:lle tai sen määräämälle taholle 2 000 euron kappalehinnalla ja sopimaan kaupan tarkemmat yksityiskohdat. Anvia Oyj (ent. Vaasan Läänin Puhelin Oy) on tieto-, viestintä- ja turvateknologian palveluita ja tuotteita tarjoava konserni sekä tietoliikenneoperaattori. Suomen valtio omistaa 801 Anvia Oyj:n osaketta. Valtion omistamat puhelinosakkeet ovat keskitetty pääasiallisesti Valtiokonttoriin. Elisa Oyj on tehnyt ostotarjouksen valtion omistamista Anvia Oyj:n osakkeista 6.3.2015 hintaan 2 000 euroa/osake. Elisa Oyj on lisäksi tehnyt julkisen ostotarjouksen kaikille Anvian osakkeenomistajille hintaan 2 000 euroa osakkeelta. Julkinen ostotarjous alkoi 15.4.2015 ja päättyy 8.5.2015. Valtio on saanut Anvia Oyj:n osakkeista neljä muuta tarjousta, jotka ovat hinnaltaan lähes samanlaisia. Koska valtio on Solidium Oy:n kautta merkittävä omistaja Elisa Oyj:ssä, on valtion edun mukaista myydä osakkeet Elisa Oyj:lle tai sen määräämälle taholle. Omistusoikeus Anvia Oyj:n osakkeisiin siirtyy Elisalle kauppakirjan ehtojen mukaisesti.
Esitys
Valtioneuvosto oikeuttaa Valtiokonttorin myymään Suomen valtion omistamat Anvia Oyj:n osakkeet Elisa Oyj:lle tai sen määräämälle taholle 2 000 euron kappalehinnalla ja sopimaan kaupan tarkemmat yksityiskohdat
Vaikutukset
Elisa Oyj:n tarjouksen mukaisesti (2 000 euroa/osake) myyntihinta 801 osakkeelta on yhteensä 1 602 000 euroa. Myyntivoittoa valtio saa kaupasta 1 251 309 euroa. Hintaa voidaan pitää osakkeiden käypänä arvona. Osakkeiden myynti Elisa Oyj:lle tai sen määräämälle taholle tukee Elisan liiketaloudellisia tavoitteita ja sitä kautta osaltaan Solidiumin osakeomistuksen arvoa. Osakkeiden myynti on taloudellisesti perusteltua ja tarkoituksenmukaista.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen