Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2014/119

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2015 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta (HE 309/2014 vp, EV 298/2014 vp)

Ministeri
Lauri Ihalainen
Esittelijä
Aino Still, Hallitussihteeri p.+35 8295330396
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen