Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2014/183

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.5.2015 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi tuloverolain, verontilityslain sekä Verohallinnosta annetun lain 30 ja 31 §:n muuttamisesta (HE 302/2014 vp; EV 285/2014 vp)

Ministeri
Antti Rinne
Esittelijä
Merja Taipalus, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530052
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tuloverolain muuttamisesta, lain verontilityslain muuttamisesta ja lain Verohallinnosta annetun lain 30 ja 31 §:n muuttamisesta sekä määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen