Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2014/198

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.5.2015 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ydinenergialain ja säteilylain muuttamisesta (HE 320/2014 vp; EV 333/2014 vp)

Ministeri
Jan Vapaavuori
Esittelijä
Sari Alho, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295049007
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ydinenergialain muuttamisesta ja lain säteilylain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2015
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen