Virkavapauden myöntäminen UM/2015/87

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.5.2015 13.00

Ulkoasiainministeriö

Virkavapauden myöntäminen ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvokselle

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Vesa Lehtonen, Henkilöstöjohtaja p.029 5351439
Asia
Pekingin suurlähetystön päällikkö, ulkoasiainneuvos Jari Gustafsson (ulkoasiainministeriö 1.9.2015 lukien) on pyytänyt palkatonta virkavapautta ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virasta ajaksi 1.9.2015-30.9.2020 tultuaan nimitetyksi työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikön virkaan ajaksi 1.10.2015-30.9.2020.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää ulkoasiainneuvos Jari Gustafssonille palkatonta virkavapautta ajaksi 1.9.2015-30.9.2020
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen