Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2014/22

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.5.2015 13.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain muuttamisesta (HE 170/2014 vp; EV 314/2014 vp)

Ministeri
Päivi Räsänen
Esittelijä
Jorma Kantola, Lainsäädäntöneuvos p.029 5488603
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta ja lain ulkomaalaislain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2015
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen