Valtioneuvoston asetus LVM/2015/31

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.5.2015 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Paula Risikko
Esittelijä
Maija-Liisa Ahokas, Hallitusneuvos p.+35 8295342390
Asia
Ilmailulta rajoitetuista alueista annettua valtioneuvoston asetusta muutettaisiin lisäämällä ilmailun kieltoalueisiin valtion johtamisen kannalta tärkeät kohteet ja alueet. Asetuksella perustettaisiin neljä uutta ilmailulta kiellettyä aluetta: Kruununhaka, Meilahti, Munkkiniemi ja Luonnonmaa. Myös miehittämätön ilmailu ja lennokkitoiminta olisivat kiellettyjä kyseisillä alueilla. Alueet ulottuisivat noin 150 metrin korkeuteen maan- tai merenpinnasta. Liikenteen turvallisuusvirasto voisi erityisistä syistä myöntää luvan ilmailuun kieltoalueella. Asetuksella siirrettäisiin myös kieltoalueiden ja rajoitusalueiden koordinaattimäärittelyt erillisiin liitteisiin sekä esitettäisiin karttakuvina perustettavat kieltoalueet. Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 28.5.2015.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen