Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2014/207

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.5.2015 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ulkorajan ylittävästä yhteistyöstä (HE 342/2014 vp; EV 322/2014 vp)

Ministeri
Jan Vapaavuori
Esittelijä
Tuula Manelius, Hallitusneuvos p.+35 8295064909
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ulkorajan ylittävästä yhteistyöstä ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2015
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen