Valtioneuvoston asetus STM/2015/73

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.5.2015 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Paula Risikko
Esittelijä
Pekka Humalto, Neuvotteleva virkamies p.029 5163193
Asia
Asetuksella saatetaan voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/27/EU artiklan 2 osalta. Sen mukaisesti valtioneuvoston asetuksen 1 luvun 1 §:ssä mainitut R-varoituslausekkeet ehdotetaan muutettaviksi vastaaviksi H-varoituslausekkeiksi. Samalla asetukseen ehdotetaan tehtäväksi eräitä teknistiä muutoksia, jotka johtuvat muualla lainsäädännössä tapahtuneista muutoksista tai oikeuskäytännön kirjaamisesta asetukseen.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vaikutukset
Esitykseen sisältyvät muutosehdotukset ovat teknisiä, eikä niillä ole taloudellisia tai muita vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen