Valtioneuvoston asetus UM/2015/91

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.5.2015 13.00

Ulkoasiainministeriö

Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Aleksi Vakkuri, Lähetystöneuvos p.029 5351530
Asia
Asetuksella saatetaan voimaan Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus ja laki mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki ja asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan sopimuksen voimaantulopäivänä 1 päivänä kesäkuuta 2015.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen