Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2014/164

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.5.2015 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (HE 323/2014 vp, EV 303/2014 vp)

Ministeri
Paula Risikko
Esittelijä
Antti Janas, Johtaja p.029 5163501
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen