Tasavallan presidentin asetus UM/2015/92

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.5.2015 13.00

Ulkoasiainministeriö

Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Teemu Turunen, Lähetystöneuvos p.029 5351063
Asia
Asetus korvaisi nykyisen tasavallan presidentin asetuksen Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista. Asetuksessa säädettäisiin Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalvelujen järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti antaa asetuksen Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa
Vaikutukset
Konsulipalvelulain nojalla annettavan tasavallan presidentin asetuksen vaikutukset määräytyvät sen mukaisesti, miten Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista sekä konsulipalvelujen järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa säädetään. Etäisyydet konsulipalvelun saamiseksi kasvavat niillä alueilla, joilla konsulipalvelujen antaminen siirretään toiselle kuin toimivaltaiselle edustustolle. Palvelut hädänalaisessa asemassa oleville sekä muut vastaavat konsulipalvelut antaa kuitenkin se edustusto, jota kulloinkin kyseessä olevan tilanteen vakavuus ja kiireellisyys edellyttää.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen