Tehtävän päättyminen UM/2015/93

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.5.2015 13.00

Ulkoasiainministeriö

Edustuston päällikön tehtävän päättyminen

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Vesa Lehtonen, Henkilöstöjohtaja p.029 5351439
Asia
Dar es Salaamin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Sinikka Antilan edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2015
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti määrää ulkoasiainneuvos Sinikka Antilan edustuston päällikön tehtävän päättymään 31.8.2015
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen