Tehtävään määrääminen UM/2015/94

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.5.2015 13.00

Ulkoasiainministeriö

Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Vesa Lehtonen, Henkilöstöjohtaja p.029 5351439
Asia
Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvos Pekka Hukka (ulkoasiainministeriö) Dar es Salaamissa (Tansania) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2015 lukien
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti määrää ulkoasiainneuvos Pekka Hukan Dar es Salaamissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2015 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen