Valtioneuvoston asetus TEM/2015/84

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.5.2015 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

1. Valtioneuvoston asetus kaupparekisteriasetuksen muuttamisesta 2. Valtioneuvoston asetus yhdistysrekisteriasetuksen 2 ja 10 §:n muuttamisesta 3. Valtioneuvoston asetus rekisterihallintoasetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta 4. Valtioneuvoston asetus yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 6 §:n muuttamisesta

Ministeri
Lauri Ihalainen
Esittelijä
Mika Kotala, Ylitarkastaja, esittelijä p.+35 8295047033
Asia
Ehdotuksen mukaan hyväksyttäisiin neljä valtioneuvoston asetusta: valtioneuvoston asetus kaupparekisteriasetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus yhdistysrekisteriasetuksen 2 ja 10 §:n muuttamisesta, valtioneuvoston asetus rekisterihallintoasetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 6 §:n muuttamisesta. Ehdotetut muutokset johtuvat 1.9.2015 voimaan tulevista lainsäädännön muutoksista, joilla Patentti- ja rekisterihallituksen kauppa- ja yhdistysrekisterin paikallisviranomaistehtäviä keskitetään maistraateilta ja ELY-keskuksilta Patentti- ja rekisterihallitukselle. Siirron yhteydessä muutettiin kaupparekisterilakia (L 1097/2014), yhdistyslakia (L 1098/2014) ja yritys- ja yhteisötietolakia (L 1099/2014). Lainmuutokset tulevat voimaan 1.9.2015. Lisäksi rekisterihallintoasetukseen tehtäisiin muutos jo aiemmin maistraateilta Liikenteen turvallisuusvirastolle siirrettyjen vesikulkuneuvorekisterin ylläpitoa koskevien tehtävien vuoksi.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen kaupparekisteriasetuksen muuttamisesta, asetuksen yhdistysrekisteriasetuksen 2 ja 10 § muuttamisesta, asetuksen rekisterihallintoasetuksen 4 ja 5 § muuttamisesta ja asetuksen yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 6 § muuttamisesta
Vaikutukset
Esitetyt muutokset ovat pääasiassa luonteeltaan teknisiä, eikä niillä ole valtiontaloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen