Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2014/96

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.5.2015 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta (HE 181/2014 vp; EV 336/2014 vp)

Ministeri
Pia Viitanen
Esittelijä
Jorma Waldén, Johtaja p.+35 8295330338
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tekijänoikeuslain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2015
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen