Vuokrasopimus OM/2015/65

« Raha-asiainvaliokunta 28.5.2015 13.00

Oikeusministeriö

Sopimusten tekeminen Helsingin vankilan pohjoisen ja läntisen selliosaston peruskorjattavien tilojen vuokraamisesta

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Marianne Mäki, Neuvotteleva virkamies p.029 5150238
Asia
Senaatti-kiinteistöt peruskorjaa vuosien 2015-2017 aikana Helsingin vankilan pohjoisen ja läntisen selliosaston. Selliosastojen korjauksella viedään loppuun jo noin 15 vuotta sitten aloitettu Helsingin vankilan peruskorjaus. Oikeusministeriö oikeuttaisi Rikosseuraamuslaitoksen tekemään Senaatti -kiinteistöjen kanssa uudet sisällöltään ja kustannusvaikutuksiltaan tarkistetut vuokrasopimukset Helsingin vankilan peruskorjaushankkeen valmistuttua. Senaattikiinteistöjen hallitus on omalta osaltaan hyväksynyt 22.4.2015 hankkeen toteutuksen sillä edellytyksellä, että raha-asiainvaliokunta puoltaa sopimuksen tekemistä.
Esitys
Puollettaneen
Vaikutukset
TOIMINNALLISET Tavoitteena on, että peruskorjaus alkaisi syyskuussa 2015 ja olisi valmis vuoden 2018 alkuun mennessä. Peruskorjaus sisältyy Rikosseuraamuslaitoksen toimitilavisioon. Suunnittelun lähtökohtana on turvatasoltaan jo aikaisemmin peruskorjattuja Helsingin vankilan osastoja avoimempi osasto ja tilojen parempi muunneltavuus. Tavoitteena on saada tilat vastaamaan nykyisen lainsäädännön ja toiminnan vaatimuksia. Euroopan neuvoston kidutuksen vastainen komitea on toistuvasti tarkastuskäynneillään huomauttanut Suomen hallitusta siitä, että vankiloissa on edelleen käytössä sellejä, joissa ei ole wc-tiloja (ns. paljusellejä). Peruskorjauksen yhteydessä rakennetaan sellikohtaiset wc-tilat. Helsingin vankilassa päästäisiin eroon ilman wc-tiloja olevista selleistä pohjoisen selliosaston hankkeen valmistuessa ja läntisen selliosaston hankkeen alkaessa kesällä 2016. Suunnittelussa on huomioitu kokonaistaloudellisuus ja tilankäytön tehokkuus valtion toimitilastrategian mukaisesti. Pohjoiselle selliosastolle tulisi 59 ja läntiselle selliosastolle 80 vankipaikkaa, yhteensä 139 vankipaikkaa. Peruskorjauksen myötä Etelä-Suomen rikosseuraamusalueelle saadaan 34 vankipaikkaa lähtötilannetta enemmän. TALOUDELLISET Hankkeen kustannusarvio on 19,56 milj. euroa, josta pohjoisen selliosaston osuus on 9,33 milj. euroa ja läntisen selliosaston osuus 10,24 milj. euroa. Omistajalähtöinen osuus kustannuksista on 3,42 milj. euroa (17 %). Hankkeen lisävuokravaikutus olisi pääomavuokraa, joka olisi Rikosseuraamuslaitokselle 1,16 milj. euroa vuodessa. Vuokra-aika alkaisi peruskorjauksen valmistumisesta ja sopimus voitaisiin irtisanoa päättymään aikaisintaan 15 vuoden kuluttua. Lisävuokravaikutukset katetaan Rikosseuraamuslaitoksen kehyspäätöksen mukaisilla toimintamenomäärärahoilla.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta