Ministereiden sijaisuudet VNK/2015/65

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.6.2015 12.35

Valtioneuvoston kanslia

Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenelle

Ministeri
Juha Sipilä
Esittelijä
Sanna Helopuro, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295160170
Asia
Valtioneuvoston jäsenelle määrätään sijaiset ministereiden välisen työnjaon muuttuessa ulkoasianministeriössä.
Esitys
Valtioneuvosto määrää ministereiden sijaisuudet
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen