Valtioneuvoston asetus TEM/2015/159

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2015 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Ministeri
Olli Rehn
Esittelijä
Johanna Juvonen, Ylitarkastaja, esittelijä p.+35 8295064220
Asia
Asetuksella ehdotetaan muutettavaksi työ- ja elinkeinoministeriöstä annettua valtioneuvoston asetusta siten, että Baltic Connector Oy:tä koskevat asiat lisättäisiin kuuluvaksi ministeriön toimialaan. Lisäksi korjattaisiin Energiamarkkinaviraston nimi Energiavirastoksi. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 21.12.2015.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen