Päätös kuntajaosta VM/2015/199

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2015 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston päätös Eurajoen ja Luvian kuntien yhdistymisestä

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Anu Hernesmaa, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530027
Asia
Luvian kunta lakkaa ja yhdistyy Eurajoen kuntaan 1.1.2017. Esitys perustuu Eurajoen kunnanvaltuuston 23.3.2015 ja Luvian kunnanvaltuuston 30.3.2015 hyväksymään yhdistymissopimukseen.
Esitys
Valtioneuvosto hyväksyy esityksen Eurajoen ja Luvian kuntien yhdistymisestä
Vaikutukset
HALLINNOLLISET: Koska Luvian kunta yhdistyy Eurajoen kuntaan, kuuluu uusi Eurajoen kunta valtion alue- ja paikallishallinnon sekä Euroopan unionin toiminnassa noudatettavien aluejakojen osalta samoihin alueisiin kuin nykyinen Eurajoen kunta. TALOUDELLISET: Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki selviää, kun kuntien asukasluku 31.12.2015 on selvillä. 31.12.2014 kuntien yhteenlaskettu asukasmäärä oli 9 294 asukasta ja yhdistymisavustuksen määrä olisi tällä asukasmäärällä 2 000 000 euroa. Mahdolliset liitoksesta koituvat valtionosuusmenetykset korvataan yhdistymisen voimaantulovuotena ja sitä seuraavina vuosina vuoden 2019 loppuun saakka. KIELELLISET: Eurajoen ja Luvian kunnat ovat kielilain 5 §:n perusteella suomenkielisiä kuntia. 31.12.2014 väestötietojen mukaan Eurajoen kunnassa ruotsinkielisten asukkaiden osuus on noin 0,17 % ja Luvian kunnassa noin 0,6 %. Uusi Eurajoen kunta on yksikielinen suomenkielinen kunta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen