Tehtävään määrääminen OM/2015/144

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2015 13.00

Oikeusministeriö

Työtuomioistuimen sivutoimiset jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi 1.1.2016 – 31.12.2018

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Tuula Kivari, Kehittämispäällikkö, esittelijä p.029 5150546
Asia
1) jäseniksi, jotka eivät edusta työnantaja- eikä työntekijäetuja, hallitusneuvos Tarja Kröger ja käräjätuomari Satu Saarensola sekä varajäseniksi hovioikeudenneuvos Pirjo Aaltonen, työoikeuden ja kansainvälisen oikeuden professori Ulla Liukkunen, työ- ja sosiaalioikeuden professori Jaana Paanetoja ja hallitusneuvos Susanna Siitonen. 2a) Työsuhteisiin perehtyneiksi, työnantajaetuja edustaviksi jäseniksi työmarkkinajohtaja Pekka Hotti, varatuomari Mikko Nyyssölä, työmarkkinajohtaja Nina Pärssinen ja lakiasiainjohtaja Markus Äimälä sekä varajäseniksi varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto, työmarkkinajohtaja Tapio Kari, työmarkkinajohtaja Mika Lallo, työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala, työmarkkinajohtaja Eero Lindström, varatuomari Jarkko Ruohoniemi, toimitusjohtaja Merru Tuliara ja asiantuntija Kristel Nybondas. 2b) Työsuhteisiin perehtyneiksi, työntekijäetuja edustaviksi jäseniksi sopimusvastaava Heli Ahokas, lakimies Anu-Tuija Lehto, johtava lakimies Esa Schön ja päälakimies Timo Koskinen sekä varajäseniksi yksityissektorin neuvottelupäällikkö Pia Zaerens, toinen puheenjohtaja Kyösti Suokas, lakiasiainpäällikkö Arto Helenius, neuvottelupäällikkö Pekka Reinamo, työsuhdelakimies Satu Tähkäpää, lakiasioiden päällikkö Markku Kuoppamäki, lakiasiainpäällikkö Patrik Stenholm ja varatuomari Roni Jokinen. 2c) Virkasuhteisiin perehtyneiksi, työnantajaetuja edustaviksi jäseniksi hallitusneuvos Tuomo Vainio ja johtava työmarkkinalakimies Lauri Niittylä sekä varajäseniksi hallitusneuvos Tuija Wilska, työmarkkinajohtaja Vuokko Piekkala, neuvottelupäällikkö Sari Ojanen ja lakimies Jutta Koivisto. 2d) Virkasuhteisiin perehtyneiksi, työntekijäetuja edustaviksi jäseniksi johtava lakimies Erkki Mustonen ja vastaava lakimies Ari Komulainen sekä varatuomari Niina Nurminen, lakiasiainpäällikkö Mika Hämäläinen, lakimies Minna Tanska ja neuvottelupäällikkö Markku Kojo.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää työtuomioistuimen sivutoimiset jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi 1.1.2016 – 31.12.2018
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen