Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2015/152

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2015 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä (HE 91/2015 vp; EV 46/2015 vp)

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Timo Meling, Vanhempi hallitussihteeri p.+35 8295049084
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti hyväksyy Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä tehdyn sopimuksen
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen