Tehtävään määrääminen OM/2015/155

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2015 13.00

Oikeusministeriö

Saamelaiskäräjien jäsenten ja varajäsenten määrääminen tehtäväänsä nelivuotiskaudeksi 2016-2019

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Camilla Busck-Nielsen, Neuvotteleva virkamies p.029 5150278
Asia
Saamelaiskäräjien vaalilautakunta on ilmoittanut oikeusministeriölle, että alla mainitut henkilöt ovat vaalilautakunnan vahvistaman tuloksen perusteella tulleet saamelaiskäräjien vaaleissa 2015 valituiksi saamelaiskäräjien jäseniksi ja kuntakohtaisiksi varajäseniksi (suluissa) saamelaiskäräjien nelivuotiseksi toimikaudeksi 2016-2019. Päätös ei ole lainvoimainen. Enontekiö: Juuso Tuomas Aslak Magga Ulla-Maarit Keskitalo Pigga (Valkeapää Nihkolas) Inari: Avaskari Anu Aino-Sisko Maarit Sanila-Aikio Tiina Kyrö Kari (Pekkala Pekka Tapani) Sodankylä: Hetta Jouko Iisakki Magga Petra Biret Sara Saara Margareta (arvottu jäsen) Utsjoki: Nuorgam Anne Tapiola Nilla Samuli Holmberg Aslak Niilonpoika (Länsman Asko Tapani)
Esitys
Valtioneuvosto määräisi vaalilautakunnan 7.10.2015 tekemän päätöksen mukaisesti saamelaiskäräjien vaaleissa 2015 valituiksi tulleet henkilöt saamelaiskäräjien jäseniksi ja varajäseniksi 1.1.2016 alkavaksi nelivuotiskaudeksi kunnes mahdollisesti uusittavien vaalien tulos on vahvistettu ja valtioneuvosto määrännyt uudet jäsenet ja varajäsenet tehtäviinsä
Vaikutukset
Saamelaiskäräjien hallitus on päätöksellään 18.11.2015 päättänyt määrätä vuoden 2015 vaalit uudelleen toimitettaviksi. Saamelaiskäräjälain 40 b §:n mukaan kumotuissa vaaleissa valituiksi tulleet saamelaiskäräjien jäsenet ja varajäsenet pysyvät tehtävissään, kunnes uusittavien vaalien tulos on vahvistettu ja valtioneuvosto tuloksen mukaisesti määrännyt saamelaiskäräjien jäsenet tehtäviinsä. Saamelaiskäräjien hallituksen 18.11.2015 tekemä päätös ei ole lainvoimainen. Vaalilautakunnan 7.10.2015 vahvistaman vaalituloksen perusteella valituksi tulleet saamelaiskäräjien jäsenet ja varajäsenet tulee määrätä tehtäviinsä 1.1.2016 lukien sen estämättä, että vaalien tulos on vailla lainvoimaa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio