Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2015/133

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2015 13.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 71/2015 vp; EV 42/2015 vp)

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Heikki Liljeroos, Apulaisosastopäällikkö, hallitusneuvos p.029 5150428
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen