Virkavapauden myöntäminen UM/2015/206

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2015 13.00

Ulkoasiainministeriö

Virkavapauden myöntäminen ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvokselle

Ministeri
Timo Soini
Esittelijä
Vesa Lehtonen, Henkilöstöjohtaja p.029 5351439
Asia
Ulkoasiainneuvos Antti Turunen on pyytänyt virkavapautta ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virasta ajaksi 1.1.2016-31.12.2016 jatkaakseen YK:n pääsihteerin erityisedustajan tehtävässä toimien apulaispääsihteeritason edustajana ja yhteispuheenjohtajana Geneven kansainvälisissä keskusteluissa liittyen Georgian konfliktiin LISÄTIETOA: Antti Turuselle on myönnetty virkavapautta yhtäjaksoisesti ulkoasiainneuvoksen virasta ulkoasiainministeriön päätöksellä ajaksi 15.3.2010-31.12.2011 ja valtioneuvoston tekemillä päätöksillä ajaksi 1.1.2012-31.12.2015
Esitys
Valtioneuvosto myöntää palkatonta virkavapautta ulkoasianneuvos Antti Turuselle ajaksi 1.1.2016-31.12.2016
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen