Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2015/114

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2015 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta (HE 48/2015 vp; EV 38/2015 vp)

Ministeri
Juha Rehula
Esittelijä
Anne Koskela, Hallitusneuvos p.029 5163384
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta, lain Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, lain Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja lain potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja määrää lain Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2016 sekä muut lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen