Hallituksen esitys STM/2015/184

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2015 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle panostajalaiksi

Ministeri
Hanna Mäntylä
Esittelijä
Marianne Kivistö, Neuvotteleva virkamies p.029 5163284
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi panostajalaki, joka sisältäisi räjäytystyötä tekevää henkilöä eli panostajaa koskevat olennaiset säännökset. Laissa säädettäisiin panostajan pätevyyskirjojen myöntämisen, uusimisen ja peruuttamisen edellytyksistä. Lisäksi säädettäisiin pätevyyskirjojen voimassaolosta, panostajan pätevyyskirjojen rekisteristä ja tietyistä ilmoitusoikeuksista ja -velvollisuuksista. Lailla kumottaisiin nykyinen panostajalaki. Esityksen tavoitteena on ajantasaistaa panostajia koskeva sääntely kokonaisuudessaan ja parantaa räjäytystyöhön liittyvää turvallisuutta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2016.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen panostajalaiksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen