Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2015/40

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2015 13.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle ulkomaalaislain 193 §:n muuttamisesta (HE 56/2015 vp; EV 27/2015 vp)

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Tiina Sinkkanen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5488626
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ulkomaalaislain 193 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen