Valtioneuvoston asetus OM/2015/157

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2015 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Mika Risla, Hallitussihteeri p.029 5150190
Asia
Käräjäoikeuksien tuomiopiireistä annettua valtioneuvoston asetusta on tarkistettu viimeksi vuonna 2014 (asetus 1053/2014). Tämän jälkeen on tehty neljä kuntaliitosta, joiden johdosta on tarpeen tarkistaa asetus vastaamaan vuoden 2016 alusta lukien voimassa olevaa kuntajaotusta. Tarkistukset ovat siten teknisiä eikä niillä muuteta käräjäoikeuksien tuomiopiirejä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan tammikuun alussa 2016.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen käräjäoikeuksien tuomiopiireistä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen