Valtioneuvoston asetus OM/2015/158

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2015 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston asetus nimiasetuksen 6 §:n muuttamisesta

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Salla Silvola, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150314
Asia
Ehdotetulla asetusmuutoksella laajennetaan niiden hakemustyyppien luetteloa, joista maistraattien ei tarvitse pyytää nimilautakunnan lausuntoa. Luetteloa laajennetaan sellaisiin hakemustyyppeihin, joiden osalta nimilautakunnan soveltamiskäytännössä on muodostunut selkeä linjaus. Nimiasetuksen muuttamisella lyhennetään nimihakemuksen käsittelyaikaa ja helpotetaan kansalaisten arkea rutiininomaisten nimenmuutosten osalta. Muutosasetus ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen nimiasetuksen 6 §:n muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen