Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2015/146

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2015 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta (HE 111/2015 vp; EV 52/2015 vp)

Ministeri
Juha Rehula
Esittelijä
Pekka Järvinen, Hallitusneuvos p.029 5163367
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 14 päivänä joulukuuta 2015
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen