Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2015/115

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2015 13.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muuttamisesta (HE 17/2015 vp; EV 32/2015 vp)

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Jyrki Jauhiainen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150220
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen