Valtioneuvoston asetus OKM/2015/94

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2015 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

1. Valtioneuvoston asetus ammattipätevyyden tunnustamisesta 2. Valtioneuvoston asetus ulkomailla suoritettuja korkeakouluopintoja täydentävistä opinnoista 3. Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta 4. Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Maiju Tuominen, Hallitusneuvos p.+35 8295330320
Asia
Asetukset liittyvät ns. ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) muutosten (2013/55/EU) täytäntöönpanoon. Valtioneuvoston asetus ammattipätevyyden tunnustamisesta sisältää tarkemmat säännökset hakemuksen liitteistä ja korvaavista toimenpiteistä eli sopeutumisajasta ja kelpoisuuskokeesta. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen toiminnan maksullisuutta koskevia valtioneuvoston asetuksia täsmennetään mahdollisten tulkintaepäselvyyksien poistamiseksi. Maksujen suuruuteen ei ehdoteta muutoksia. Asetukset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ammattipätevyyden tunnustamisesta, asetuksen ulkomailla suoritettuja korkeakouluopintoja täydentävistä opinnoista, asetuksen ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta ja asetuksen yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Esityksellä ei ole valtiontaloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen