Hallituksen esitys

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.1.2016 13.00

Ympäristöministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Riitta Kimari, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295250127
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rakennuksen energiatodistuksessa annettua lakia. Energiatodistusmenettely laajenisi koskemaan eräitä rakennuksia ja rakennusten tiloja, jotka ovat nykyisin vapautettuja energiatodistuksia koskevista velvoitteista. Lainmuutostarve johtuu EU:n komission tietopyynnössä (niin kutsuttu Pilot-menettely) ilmoitetusta komission kannasta. Sen mukaan kansallinen lainsäädäntö ei vastaa kaikilta osin tehtyjen poikkeusten osalta rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2016.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Taloudelliset: Energiatodistusmenettelyn laajanemisen vuoksi tulee omistajille lisää energiatodistusten hankintakustannuksia. Hankintatarve liittyy uudisrakentamiseen ja rakennusten myynti- tai vuokraustilanteisiin, joissain tapauksissa säädettyyn esillelaittovelvoitteseen. Ympäristö: Ehdotettu muutos lisää mahdollisuuksia rakennusten energiatehokkuuden vertailuun. Tavoitteena on edistää rakennusten energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä rakennuksissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.