Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2015/120

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2015 13.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen tuomioistuinmaksulaiksi sekä laeiksi hallinto-oikeuslain 12 a §:n ja riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 28 §:n muuttamisesta (HE 29/2015 vp; EV 47/2015 vp)

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Satu-Maaria Natunen, Hallitussihteeri p.029 5150456
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa tuomioistuinmaksulain, lain hallinto-oikeuslain 12 a §:n muuttamisesta sekä lain riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 28 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen