Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2015/174

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2015 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi autoverolain ja ajoneuvoverolain muuttamisesta (HE 33/2015 vp; EV 48/2015 vp)

Ministeri
Alexander Stubb
Esittelijä
Terhi Järvikare, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.+35 8295530113
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain autoverolain muuttamisesta ja lain ajoneuvoverolain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen