Valtion omaisuuden luovuttaminen VM/2015/222

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2015 13.00

Valtiovarainministeriö

Suomen valtion omistuksessa ja Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevan kiinteistövarallisuuden luovuttaminen

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Pauliina Pekonen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530081
Asia
Valtion kiinteistöstrategian mukaisesti valtiolle tarpeettomista ei-strategisista omistuksista luovutaan omaisuuteen sidotun pääoman vapauttamiseksi valtion muihin tarpeisiin. Luovuttamisen tulee tapahtua avoimesti ja syrjimättömästi ja valtion kokonaisedun varmistavalla tavalla. Ehdotetulla päätöksellä Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan myymään Suomen valtion omistuksessa ja Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevat Rovaniemellä osoitteessa Kairatie 52 sijaitsevat tontit (698-3-318-11, 698-3-318-12 ja 698-3-318-13) rakennuksineen. Omaisuus luovutetaan Rakennusteho Group Oy:lle tai sen perustamalle yhtiölle tai yhtiöille 6 milj. euron kauppahinnasta.
Esitys
Valtioneuvosto päättää valtion kiinteistövarallisuuden myynnistä liitteessä 2 ehdotetun mukaisesti
Vaikutukset
Valtion käyttö määräalalla ja rakennuksissa on päättynyt, eikä kohde kuulu strategisesti tärkeisiin kohteisiin, joten kiinteistön myynti on perusteltua. TALOUDELLISET: Myyntihintaa on pidettävä valtion kiinteistövarallisuuden luovuttamisesta säädetyssä laissa tarkoitettuna käypänä hintana. Alueen maaperä on osittain pilaantunutta. Valtio vastaa puhdistuskustannuksista, joiden suuruusluokaksi on arvioitu 100 000 - 200 000 euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen