Tehtävään määrääminen OM/2015/161

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2015 13.00

Oikeusministeriö

Sotilasjäsenten määrääminen korkeimpaan oikeuteen toimikaudeksi 2016 - 2017

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Tuula Kivari, Kehittämispäällikkö, esittelijä p.029 5150546
Asia
Korkeimmassa oikeudessa osallistuu sotilasoikeudenkäyntiasiain käsittelyyn säännönmukaisen kokoonpanon lisäksi eräin poikkeuksin kaksi sotilasjäsentä. Korkeimman oikeuden sotilasjäsenet ja heille varajäsenet määrää Tasavallan Presidentti. Sotilasjäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Nykyisten sotilasjäsenten toimikausi päättyy 31.12.2015. Korkeimman oikeuden sotilasjäseniksi toimikaudeksi 1.1.2016 - 31.12.2017 esitetään määrättäväksi kenraalimajuri Timo Pekka Kivinen ja kontra-amiraali Veijo Yrjö Ilmari Taipalus sekä varajäseniksi kenraalimajuri Kim Erkki Akseli Jäämeri ja prikaatikenraali Petri Jussi Mikael Hulkko. Kivinen, Taipalus, Jäämeri ja Hulkko ovat antaneet ministeriölle valtion virkamieslain 8 a §:ssä tarkoitetun selvityksen sidonnaisuuksistaan. Niillä ei voida katsoa olevan merkitystä arvioitaessa heidän edellytyksiään hoitaa sotilasjäsenen tehtävää.
Esitys
Valtioneuvosto päättää esittää, että Tasavallan Presidentti määrää korkeimman oikeuden sotilasjäseniksi kenraalimajuri Timo Pekka Kivisen ja kontra-amiraali Veijo Yrjö Ilmari Taipaluksen sekä varajäseniksi kenraalimajuri Kim Erkki Akseli Jäämeren ja prikaatikenraali Petri Jussi Mikael Hulkon toimikaudeksi 1.1.2016 – 31.12.2017
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Korkeimman oikeuden kirje *
  3. Ansioyhdistelmät *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.