Lautakunnan asettaminen STM/2015/197

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2015 12.45

Sosiaali- ja terveysministeriö

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2016 – 31.12.2020

Ministeri
Hanna Mäntylä
Esittelijä
Jukka Lavaste, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5163173
Asia
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan ehdotettu kokoonpano toimikaudeksi 1.1.2016 – 31.12.2020: Puheenjohtaja: oikeustieteen kandidaatti Minna Helle Varapuheenjohtajat: oikeustieteen kandidaatti Heli Backman oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Lauri Pelkonen Lakimiesjäsenet: oikeustieteen maisteri Sanna Pekkarinen henkilökohtainen varajäsen: oikeustieteen maisteri Hanna Tossavainen oikeustieteen kandidaatti Jan Hjelt henkilökohtainen varajäsen: oikeustieteen maisteri Tiina Muinonen varatuomari Eeva Vahtera henkilökohtainen varajäsen: oikeustieteen kandidaatti Mika Mänttäri oikeustieteen kandidaatti Arita Kaario henkilökohtainen varajäsen: varatuomari Jaakko Hannula varatuomari Heidi Nummela henkilökohtainen varajäsen: oikeustieteen kandidaatti Pia Nissinen varatuomari Mikko Salmenoja henkilökohtainen varajäsen: varatuomari Susanna Siitonen oikeustieteen kandidaatti Lippe Koivuneva henkilökohtainen varajäsen: oikeustieteen kandidaatti Ari Pulkkinen oikeustieteen kandidaatti Liisa Heinonen henkilökohtainen varajäsen: varatuomari Päivi Kantanen oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Riitta-Maija Jouttimäki henkilökohtainen varajäsen: oikeustieteen maisteri Milja Tiainen Lääkärijäsenet: työterveyshuollon erikoislääkäri Otso Ervasti henkilökohtainen varajäsen: lääketieteen tohtori Risto Ihalainen työterveyshuollon erikoislääkäri Kristiina Mukala henkilökohtainen varajäsen: työterveyshuollon erikoislääkäri Aki Vuokko psykiatrian erikoislääkäri Jukka Kärkkäinen henkilökohtainen varajäsen: yleislääketieteen erikoislääkäri Mikko Valkonen Työnantajia edustavat jäsenet: varatuomari Hannu Rautiainen henkilökohtainen varajäsen: varatuomari Mikko Nyyssölä oikeustieteen kandidaatti Jyrki Hollmen henkilökohtainen varajäsen: varatuomari Mika Kärkkäinen varatuomari Katja Leppänen henkilökohtainen varajäsen: varatuomari Riitta Wärn Työntekijä- ja toimihenkilöjärjestöjä edustavat jäsenet: oikeustieteen maisteri Samppa Koskela henkilökohtainen varajäsen: lakimies Inka Douglas sosiaalipoliittinen asiantuntija Pirjo Väänänen henkilökohtainen varajäsen: sosiaaliasioiden päällikkö Sinikka Näätsaari asiantuntija Katja Veirto henkilökohtainen varajäsen: lakimies Paula Ilveskivi
Esitys
Valtioneuvosto asettaa työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimikaudeksi 1.1.2016 – 31.12.2020 ehdotetussa kokoonpanossa
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio