Valtioneuvoston asetus

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2015 13.45

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta ja asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista

Ministeri
Lenita Toivakka

Esittelijä
Mika Björklund, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295063586

Asia
Valtioneuvoston asetuksissa annetaan tarkemmat määräykset eri kokoisten kirjanpitovelvollisten tilinpäätöksissä annettavista tiedoista. Asetusten antaminen liittyy kirjanpitolain muuttamiseen. Asetukset annetaan kirjanpitolain muuttamisesta annetun lain nojalla.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen kirjanpitoasetuksen muuttamisesta ja asetuksen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista

Vaikutukset
Asetuksilla saatetaan voimaan tilinpäätösdirektiivin yksityiskohtaisemmat säännökset tilinpäätöksessä esitettävistä seikoista. Tiedot eivät merkittävästi poikkea voimassa olevan säännöstön edellyttämistä tiedoista. Asetusehdotuksilla ei siten ole merkittäviä hallinnollisia ja taloudellisia vaikutuksia. Pien- ja mikroyritysasetuksen arvioidaan helpottavan pienimpien yritysten tilinpäätösten laatimista.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.