Valtioneuvoston periaatepäätös OM/2016/14

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.2.2016 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös säädösvalmistelun kuulemisohjeesta

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Asko Välimaa, Kansliapäällikkö p.029 5150248
Asia
Säädösvalmistelun kuulemisohjeen tavoitteena on luoda raamit kuulemiseen säädösvalmistelussa. Ohjeella korvataan vuonna 2010 valtioneuvoston periaatepäätöksenä annettu ohje kuulemisesta säädösvalmistelussa. Ohjetta sovelletaan sidosryhmien ja kansalaisten kuulemiseen lakien, asetusten ja oikeussääntöjä sisältävien määräysten valmistelussa. Ohje sisältää ohjeet kuulemisen suunnitteluun, ajoitukseen, menetelmiin, kirjallisiin lausuntoihin, monijäsenisiin valmisteluelimiin ja palautteen käsittelyyn.
Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen säädösvalmistelun kuulemisohjeesta
Vaikutukset
Ohjeella on välittömiä vaikutuksia viranomaisten toimintaan, lähinnä ministeriöihin. Ohjeet edellyttävät lainvalmistelussa työpanoksen kohdentamista kuulemiseen ja avoimuutta edistäviin menettelytapoihin. Ohjeet edistävät säädösvalmistelun avoimuutta ja parantavat prosessin laatua tavoitteena hyvin toimiva lainsäädäntö. Ohjeet edistävät kuulemisen ja eri menetelmien käyttöä säädösvalmistelussa siten, että eri tahoilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen