Valtioneuvoston päätös

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.3.2016 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston päätös eräiden maahantulijoiden rekisteröinnistä

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä
Tiina Sinkkanen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5488626

Asia
Kansainvälistä suojelua hakevien määrä kasvoi 2015 kesästä lähtien Suomessa ennen näkemättömällä tavalla. Vuonna 2015 kansainvälistä suojelua haki Suomesta 32 476 ulkomaalaista. Vuonna 2014 hakijoita oli 3 651. Vuoden 2016 aikana hakijoita on saapunut 3.3.2016 mennessä jo 1 919. Päivittäin hakijoita saapuu maahan tällä hetkellä noin 10-60. Maahanmuuton hallinnan kannalta on tärkeää, että kaikki maahantulijat saadaan rekisteröidyiksi oikea-aikaisesti. Myös turvapaikkapäätöksenteon tehokkuuden varmistamiseksi ja vastaanoton kustannusten pitämiseksi kurissa on välttämätöntä suorittaa prosessin alkuvaiheen toimet mahdollisimman nopeasti. Valtioneuvosto päätti 17.9.2015 ulkomaalaislain 133 §:n 1 momentin nojalla, että maahantulijat, joiden maahantulon edellytykset ovat epäselvät tai joiden henkilöllisyys on epäselvä, voidaan rekisteröintiä varten toimittaa kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 3 §:ssä määriteltyyn järjestelykeskukseen. Valtioneuvosto antoi asiaa koskevan uuden päätöksen 26.11.2015. Kyseiset päätökset ovat olleet määräaikaisia ja viimeisimmän päätöksen voimassaolo päättyy 17.3.2016. Koska turvapaikanhakijoiden määrä on pysynyt korkeana ja hakemusten määrän ennustetaan lisääntyvän keväällä, on perusteltua, että nykyistä järjestelykeskustoimintaa voidaan jatkaa ja tarvittaessa perustaa myös uusia. Uusi päätös on voimassa kolme kuukautta 18.3.2016 alkaen.

Esitys
Valtioneuvosto päättää, että maahantulijat, joiden maahantulon edellytykset ovat epäselvät tai joiden henkilöllisyys on epäselvä, voidaan rekisteröintiä varten toimittaa järjestelykeskukseen.

Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Päätöksellä, jonka mukaan maahantulijoita voidaan toimittaa järjestelykeskuksiin laajamittaisen maahantulon tilanteessa, ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Maahantulijat ovat käytännössä kaikki kansainvälistä suojelua hakevia. Heidän vastaanotostaan ja rekisteröinnistään on huolehdittava kansallisen ja EU-lainsäädännön mukaisesti, ja tähän on kohdennettu varat valtion talousarviossa. Sillä, että hakijat rekisteröidään järjestelykeskuksessa ja he majoittuvat siellä enintään viikon ajan, ei ole ratkaisevaa vaikutusta kustannuksiin. Myös eri vastaanottokeskusten kustannukset vaihtelevat riippuen esimerkiksi vastaanottokeskuksen sijainnista, majoitusmuodosta ja siitä, tarjotaanko siellä ateriat. Hakijoiden liikkumisen rajoittaminen järjestelykeskuksissa sitoo poliisin resursseja valvonnan toteuttamiseen. Valvonnan toteuttamistapa ratkaisee, missä määrin poliisin resursseja valvonta sitoo.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.