Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2015/200

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.4.2016 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a §:n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta (HE 144/2015 vp; EV 4/2016 vp)

HE 144/2015

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Olli Rehn
Esittelijä
Kari Parkkonen, Hallitusneuvos p.+35 8295064938
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain muuttamisesta, lain valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a §:n muuttamisesta sekä lain valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2016
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen