Valtuutus noottienvaihdon suorittamiseen UM/2016/46

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.4.2016 13.00

Ulkoasiainministeriö

Myönnetään valtuudet tehdä noottienvaihdolla sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä 11 päivänä maaliskuuta 1994 Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan ylityspaikoista tehdyn sopimuksen muuttamisesta

Ministeri
Lenita Toivakka
Esittelijä
Vesa Vasara, Apulaisosastopäällikkö p.029 5351723
Asia
Suurlähettiläs Hannu Himaselle tai hänen estyneenä ollessaan ministeri Päivi Laineelle myönnetään valtuudet tehdä noottienvaihdolla sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä 11 päivänä maaliskuuta 1994 Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan ylityspaikoista tehdyn sopimuksen muuttamisesta.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti valtuuttaisi suurlähettiläs Hannu Himasen tai hänen estyneenä ollessaan ministeri Päivi Laineen tekemään noottienvaihdolla sopimuksen Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä 11 päivänä maaliskuuta 1994 Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan ylityspaikoista tehdyn sopimuksen muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen