Virkavapauden myöntäminen TEM/2016/50

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.4.2016 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Virkavapauden myöntäminen työ- ja elinkeinoministeriön rakennemuutosjohtajalle

Ministeri
Olli Rehn
Esittelijä
Kari Mäkinen, Hallitusneuvos p.+35 8295063523
Asia
Rakennemuutosjohtaja Antti Tapani Mattila on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin virkavapautta rakennemuutosjohtajan virasta ajalle 1.5.2016 - 31.12.2018 Keski-Suomen maakuntajohtajan tehtävän hoitamista varten.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää Antti Tapani Mattilalle virkavapautta työ- ja elinkeinoministeriön rakennemuutosjohtajan virasta ajalle 1.5.2016 - 31.12.2018
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen