Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2015/195

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.4.2016 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain, metsätuhojen torjunnasta annetun lain ja riistavahinkolain muuttamisesta (HE 133/2015 vp; EV 15/2016 vp)

HE 133/2015

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Olli Rehn
Esittelijä
Marja Hilska-Aaltonen, Metsäneuvos p.029 5162447
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta, lain metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja lain riistavahinkolain 21 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 18 päivänä huhtikuuta 2016
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen