Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2015/211

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.4.2016 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain sekä sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjälle annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 152/2015 vp; EV 17/2016 vp)

HE 152/2015

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Juha Rehula
Esittelijä
Mika Mänttäri, Hallitusneuvos p.029 5163125
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta ja lain sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain 4 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2016
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen