Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2016/11

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.4.2016 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Espanjan kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 5/2016 vp; EV 20/2016 vp)

HE 5/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Alexander Stubb
Esittelijä
Anders Colliander, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530289
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti hyväksyy tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Espanjan kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan ja vahvistaa lain tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Espanjan kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen