Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2016/23

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.4.2016 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta (HE 6/2016 vp; EV 18/2016 vp)

HE 6/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Alexander Stubb
Esittelijä
Harri Joiniemi, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530105
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta ja määrää sen tulemaan voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2016
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen