Hallituksen esitys VM/2016/51

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.4.2016 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle Uzbekistanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 45/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Alexander Stubb
Esittelijä
Anders Colliander, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530289
Asia
Esityksessä ehdotetaan hyväksyttäväksi Uzbekistanin kanssa Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 2016 tehty pöytäkirja, jolla muutetaan maan kanssa vuonna 1998 tehdyn verosopimuksen tiedonvaihtomääräyksiä ja lisätään sopimukseen virka-apua verojen perinnässä koskeva määräys. Pöytäkirja laajentaa sopimusvaltioiden oikeutta saada toisiltaan verotustietoja ja mahdollistaa verojen perimisen toisesta sopimusvaltiosta asettaen sopimusvaltioille samalla vastaavat avunantovelvoitteet. Pöytäkirja perustuu Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle malliverosopimukselle.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen Uzbekistanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen